EUROOF.hu - Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
v2.0


1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A www.euroof.hu internetes oldal - EUROOF on-line építőanyag szakáruház - üzemeltetője a Hámos Tetőépítő Kft. (Székhely: 1154 Budapest, Gábor Áron u. 130. adószám: 10476235-2-42 cégjegyzékszám: 01-09-073578; Vevőszolgálat telefonszáma: 06-1-410-6900, fax szám: 06-1-414-0494) e-mail címe: ) a továbbiakban "Eladó".


2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes listaárát és kedvezményes un. webshop árát. Az EUROOF on-line építőanyag szakáruházban történő vásárlás nem csak elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint más módon is leadhatja rendelését. Az Eladó telefonon, telefaxon és e-mailben is elfogad megrendelést, de utóbbi esetekben a vásárlás menete jelentősen hosszabb.


3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a regisztráció során a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
Az Eladó a Vevő rendelésének megérkezését követően a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja egy e-mailhez csatolt pdf melléklet formájában. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vevő részére történő megérkezésével jön létre.
A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Egységcsomagokat nem áll módunkban megbontani, egyes kisebb termékeket (pl. szeg) pedig csak meghatározott mennyiségenként tudunk szállítani, ezért bizonyos termékek mennyiségét egy alapszorzóval láttuk el. Lemeztermékek esetében sem tudunk gyári méretnél rövidebb, kisebb méretben szállítani, ez alól kivételt képez az az eset, amikor cégünknél történik a lemeztermékből történő  gyártás is.


4. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális bruttó árát a www.euroof.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza. Amikor kiválaszt egy termékkategóriát, az egymás alatt listázásra kerülő termékeknél a Kedvezményes ár, amit látni fog. Ez már a gyártók által meghatározott listaárakhoz képest csökkentett ár, az éppen aktuális kedvezmény mértékét a mellette lévő kedvezménykulcs jelöli. FIGYELEM! Ez az ár mindig a legegyszerűbb, legkisebb, alapszínű, alaptípusú termékre vonatkozik az adott terméken belül, vagyis ez az ár egy induló árat jelöl. (mint egy autónál, ahol a fapados verzió és az extrákkal felszerelt verzió közötti ár jelentősen eltér, ám maga az autó típusa ugyanaz marad). A termékhez tartozó speciális méretválaszték, bevonatok, színek és egyéb tulajdonságok tekintetében eltérés van, amit az árak is kifejeznek! Ezeket az un. méret-szín kombinációkat és a hozzá tartozó árakat a termékek adatlapjaira kattintva nézheti meg, a TELJES TÁBLÁZAT>>> szóra kattintva. A gyártói listaárból adott kedvezmény viszont egységesen minden termékverzióra érvényes, függetlenül annak méretétől, színétől, egyéb tulajdonságától.
A TÁBLÁZAT-ban megadott árak tehát azok az árak, amennyiért ön megvásárolhatja az EUROOF rendszeren keresztül a terméket, a cellákban szereplő árak minden esetben a termék egységére vonatkoznak (tehát pl. 1 méter, 1 darab, 1 négyzetméter, 1 liter stb.). Az ebben a táblázatban feltüntetett árak bruttó árak, vagyis az ÁFA-t.
Megrendelés érvényesítéséhez a Vevő a következő fizetési módozatok közül választhat:

Az Eladó az EUROOF on-line építőanyag szakáruházban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.
A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a teljes vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával, vagy készpénzben való kiegyenlítésével száll át a Vevőre.

FIGYELEM! A webáruházban látható árak, csak online, önkiszolgáló rendelés feladás esetén évényesek! Személyes megrendelésnél az értékesítő kolléga a kedvezménykulcsokat módosíthatja. Egyéb szolgáltatások igénybevétele (Pl: személyes részletes tanácsadás, termékbemutató, anyagszükséglet számítás) esetén külön díj felszámítására is sor kerülhet! Természetesen minden ilyen esetben előre tájkoztatjuk kedves vásárlóinkat!


5. A termékek átadása-átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és a Vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru fajtájától és mennyiségétől, továbbá szállítási cím függvényében változik. Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó telephelye és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is). A szállítási díjtételeket minden esetben egyedileg kalkuláljuk a DHL aktuális árai alapján.Ha ön telephelyünkön veszi át a megrendelt árut, úgy szállítási díjat nem kell fizetnie. Abban az esetben, ha egyes termékeket átvesz telephelyünkön, más termékeket kiszállíttat, úgy azt kérjük, jelezze számunkra!
Az EUROOF fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelt termékeket alvállalkozó bevonásával jutassa el a megadott szállítási címre.

Az áru személyesen az Eladó telephelyén - a megrendelés kinyomtatott visszaigazolásának bemutatása ellenében - a visszaigazolásban megjelölt időponttól vehető át. Az Eladó a megrendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 3 munkanapon keresztül tartja fenn a Vevő számára az árut. Az Eladó az árut a Vevő részére akkor adja át, ha a vételárat maradéktalanul megfizette.

A Vevő erre irányuló igénye esetén az Eladó az árut Magyarország minden olyan postai címére kiszállítja, ahova ez fizikailag megoldható. A tehergépjárművek űrszelvénye  és a  tömegkorlátozások miatt ellehetetlenülhet a szállítás teljesítése, a szállítást ebben az esetben az Eladó megtagadhatja. 
A Vevő házhozszállítási igényét a weblapon a megrendelés feladásakor a fuvarválasztásnál jelzi. A meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó írásban ad felvilágosítást.
A megrendelt áru házhozszállítása az Eladó szerződött fuvarozó partnereinek (alvállalkozó) közbeiktatásával is történhet, vagy akár a gyártó közvetlen kiszállításával
Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítási módtól függően a lerakodáshoz szükséges rakodószemélyzetet az Eladó biztosítja a munkatörvénykönyvben meghatározott fizikai mozgatókra vonatkozó szabályok szerint. A házhozszállítás költségeit a Vevő köteles az Eladó részére megtéríteni. A házhozszállítás költségeit az Eladó a megrendelés visszaigazolásában köteles a Vevő tudomására hozni.
A Vevő által meghatározott napon történő szállítási igénynek az Eladó kizárólag akkor tud eleget tenni, ha a Vevő teljesítette a 4. pontban foglaltak egyikét.
Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél. Ezután a Vevő az Ügyfélszolgálatnál (telefon: 06-1-410-6900, e-mail: ) újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik.

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, amit az EUROOF hivatalos, "Reklamációs jegyzőkönyv" nevű formanyomtatványán kell megtennie.
A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.
A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre. Ha a Vevő a fuvarozást maga végzi, a kárveszély a Vevőre a termékek Vevő által biztosított fuvareszközére történő felrakással száll át. A Vevő által megbízott fuvarozó részére csak olyan termékek adhatóak át, melyek vételárát a Vevő a fuvareszközre felrakást megelőzően kiegyenlítette.

6. Elállás

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: ). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
A Vevő a szerződéstől 14 naptári napon belül, indoklás nélkül elállhat, minden következmény nélkül. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.
Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik:

Rolók esetén:
- 2000 Ft + ÁFA/db azaz bruttó 2540 Ft/db költséget számítunk fel bontott csomagolás esetén!

Termékek visszaküldésének/visszajuttatásának határideje:
A Vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 naptári napon belül köteles visszajuttatni az árut cégünk telephelyére (1154 Budapest, Gábor Á. u. 130.), azaz maximum a kézhezvételtől számított 28 naptári napon belül, figyelembe véve, hogy hétvégén nem tartunk niytva!

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.
A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.


7. Jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az Ügyfélszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.


8. Felelősség

Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely az EUROOF on-line építőanyag szakáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az EUROOF on-line építőanyag szakáruházhoz való kapcsolódásáért és az EUROOF on-line építőanyag szakáruház weboldalán történő vásárlásért.


9. Adatvédelem

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el.
A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére az Ügyfélszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.
A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.
A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az címen.


10. Panaszügyintézés

Az 1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján - amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatását szabályozza- a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.
A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Ügyfélszolgálat 06-1-410-6900 - as telefonszámán keresztül, illetve személyesen is a Központban, a 1154 Budapest, Gábor Á. u. 130. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.
Vevő a panasz írásbeli közlésére az Ügyfélszolgálaton található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a e-mail cím alatt is.


11. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló a feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.


12. Egyéb

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon.
Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.
A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság ill. a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

EUROOF.hu